Blizne | Blizne | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Wieś lokowana w 1366 r.; leży nad Stobnicą. Najcenniejszy w Bliznem jest drewniany, gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych wzniesiony ok. poł. XV w.

Świątynia wraz z zespołem plebańskim z XVIII–XIX w. to jeden z najstarszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Wnętrze świątyni składa się z kruchty, kwadratowej nawy i prezbiterium. Zdobią go polichromie ornamentalno-figuralne z 1550, 1649 i 1700 r. W wyposażeniu kościoła znajdują się także: późnorenesansowa ambona z 1604 r., ołtarz główny z 1700 r., dwa późnobarokowe ołtarze boczne z XVII w. i chrzcielnica z 1. poł. XVIII w. W skład zabudowań plebańskich wchodzi: wikarówka sprzed 1699 r., w której znajduje się muzeum parafialne, stodoła z wozownią, budynek gospodarczy, szpital dla ubogich i szkoła parafialna. Kościółek leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego (trasa I – Krośnieńsko-Brzozowska). W 2003 r. kościół został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Warto zobaczyć:

  • kapliczka św. Michała Archanioła,
  • drewniany krzyż.