Project: Cross-border Wooden Architecture Route as a chance to preserve unique cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland. | Project: Cross-border Wooden Architecture Route as a chance to preserve unique cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland. |

Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza/ Cross-border Wooden Architecture Route as a chance to preserve unique cultural heritage of Polish-Ukrainian borderland.