Cerkiew w Uluczu | Cerkiew w Uluczu | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cenna cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1659 r. - Trasa II - Sanocko-Dynowska

Cerkiew w Uluczu została wzniesiona na szczycie lesistego wzgórza Dębnika jako część obronnego monasteru Bazylianów. Pierwotnie planowano zbudować świątynię we wsi, jednak ostatecznie budowla stanęła na szczycie wzgórza. Cerkiew oraz budynki klasztorne otaczały dwa, oddzielone fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne. Po wojnie i wysiedleniu ludności ukraińskiej świątynia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. zabytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. We wnętrzu na uwagę zasługuje pastoforia – prothesis i diakonikon, występujące tylko w najstarszych cerkwiach, a także polichromia figuralna z lat 1682–1683 i ikonostas z 1682 r., które można zobaczyć w Sanoku w Muzeum Budownictwa Ludowego.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

Warto zobaczyć w okolicy:

  • Stara zabudowa wsi Dobra
  • Najstarsza cerkiew w Polsce w Uluczu
  • Dwa grodziska w Trepczy (Fajka i Horoda ) oraz cmentarzysko kurhanowe
  • Zespół cerkiewny z cerkwią bramną z XVII w. w Sanoku
  • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
  • Muzeum Historyczne i galeria obrazów Zdzisława Beksińskiego w Sanoku