Dawna cerkiew w Nowym Bruśnie | Dawna cerkiew w Nowym Bruśnie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie - trasa VI Lubaczowska

Osada wykształciła się na przeł. XVI i XVII w. przy wsi Brusno, która później nazwana została Brusnem Starym. Była głównym ośrodkiem kamieniarstwa użytkowego i artystycznego na Wschodnim Roztoczu. Po zniszczeniu pierwotnej cerkwi dokument fundacyjny parochii na nowo wystawił w 1713 r. Maurycy Kurdwanowski, kasztelan halicki, dzierżawca wsi. On też, być może, przyczynił się do budowy cerkwi, która w zmienionej przez wieki formie przetrwała do naszych czasów. Wzniósł ją budowniczy Stefan Semenowicz (Siematiewski) z Płazowa. W 1873 r. do sanktuarium dostawiono zakrystię. W końcu tego stulecia sylwetkę świątyni utrwalił w rysunkowym szkicu prof. Julian Zachariewicz ze Lwowa. W 1903 r. w zasadniczy sposób przekształcono bryłę budowli. W miejsce zachodniej części z kaplicą i galerią na piętrze wzniesiono nowy babiniec. Po 1947 r. świątynia przejęta na rzecz Skarbu Państwa. Nieużytkowanie i brak należytej opieki doprowadziły do zniszczenia budowli, która już w końcu lat 70. XX w. groziła zawaleniem. W 1990 r. świątynia została zabezpieczona, a w 1994 r. rozpoczęto przy niej prace konserwatorskie, wielokrotnie wstrzymywane z braku funduszy.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej