Dawny konwent o.o. Pijarów w Rzeszowie | Dawny konwent o.o. Pijarów w Rzeszowie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Stanowi jeden z nielicznych w skali kraju zespołów architektoniczno-urbanistycznych utrzymanych w formach klasycyzującego baroku.

Historia Kościoła sięga XVII wieku. Księżna Zofia Pudencjana Zasławska-Ostrogska córka Mikołaja Spytka Ligęzy zgodnie z zapisaną w testamencie wolą ojca odziedziczyła Rzeszów w 1637r. Z jej fundacji zaczął powstawać kompleks kościelno-edukacyjny, który zamierzała przekazać do prowadzenia siostrom bernardynkom. Na jej życzenie sprowadzono z Lublina uznanego architekta Jana Cangera. Przedwczesna śmierć Zofii sprawiła, że Rzeszów przeszedł w posiadanie jej szwagra, księcia Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Nowy właściciel, wiedząc jak wielką wagę dla kraju posiada jakość wychowania młodzieży, w 1658 r. sprowadził postępowy a zarazem patriotyczny Zakon Pijarów i osadził w wybudowanym kompleksie. Po Wiktorii Wiedeńskiej do Rzeszowa przybył król Jan III Sobieski i w kościele uroczyście dziękował za pijarskie wsparcie. Ówczesny właściciel Rzeszowa Hieronim Augustyn Lubomirski walczący pod Wiedniem i Parkanami jako wotum dziękczynne za zwycięstwa ufundował przebudowę świątyni wg projektu Tylmana z Gameren.

We wnętrzu kościoła podziwiamy ołtarz główny, ołtarze boczne oraz organy, które cechuje styl rokokowy, ambonę w stylu regencji, czy obraz Maryi z dzieciątkiem malowany na blasze miedzianej. W kościele znajdują się: krypta Zofii, urny z sercami Hieronima Augustyna Lubomirskiego i jego żony Konstancji pochowanych w Wiśniczu, intrygujący marmurowy pomnik nagrobny Jerzego Ignacego Lubomirskiego, na którego sarkofagu leży anioł śmierci trzymając medalion z wizerunkiem księcia. Wnętrza klasztoru po jego kasacie zostały całkowicie opustoszone. W 1935 r. zagospodarowano je na Muzeum Okręgowe. Natomiast budynek szkoły, który przez wieki nie zmienił swojego przeznaczenia może poszczycić się sklepieniami kolebkowo-lunetowymi.

Ten zespół obiektów stanowił w XVIII w. najdłuższą kompozycję architektoniczną. Fasada kościoła jest typowym dla klasycyzującego baroku pomnikiem chwały rodu. Na przechodniów ulicy 3 maja z góry spoglądają siostry Ligęzówny: postać z herbem Ostrogskich to Zofia, natomiast z herbem Ligęzów młodsza Konstancja. Zaś postać męska to Jerzy Sebastian Lubomirski, ustawiony w najwyższym punkcie fasady. Dwie figury w niszach fasady symbolizują siłę i męstwo oraz wstrzemięźliwość i opanowanie. Tablica w portalu z łacińskim napisem wylicza osiągnięcia rodu.

Tablica przy wejściu z 2003 r., zawieszona „w hołdzie Polakom Wołynia, Małopolski Wschodniej oraz Rzeszowszczyzny, pomordowanym w l.1939-1947 przez ukraińskie nacjonalistyczno-szowinistyczne bandy OUN-UPA”, zawiera cytat z „Dziadów”: „JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH, TY BOŻE ZAPOMNIJ O MNIE”.

Wśród uczniów Collegium Resoviense, przekształconego po trzech wiekach funkcjonowania w szkołę świecką przez cesarza Józefa II byli: Ignacy Łukasiewicz, czy generał Władysław Sikorski. Wśród nauczycieli: reformator oświaty Stanisław Konarski, czy fizyk nazywany pierwszym polskim elektrykiem Józef Herman Osiński.

Wieże udostępnione są do zwiedzania, można w nich obejrzeć dzwony, zabytkowy mechanizm zegara, a także podziwiać widoki roztaczające się na Rzeszów i okolice.

 

Warto zobaczyć w Reszowie:

 • kościół farny
 • konwent ojców Bernardynów
 • pomnik bł. Jana z Dukli
 • figurę Matki Boskiej Królowej Polski
 • pomnik ks. Stanisława Konarskiego
 • budynek PKO z lat 1906–1908, ul. 3 Maja
 • zamek Lubomirskich
 • pałac letni Lubomirskich
 • willę secesyjna z 1903 r. w alei Pod Kasztanami
 • willę secesyjna z 1899 r. w alei Pod Kasztanami
 • willę „Pod sową” z 1900 r. w alei Pod Kasztanami
 • pałac Jędrzejowiczów, obecnie szpital
 • pałac Jędrzejowiczów w Załężu z przełomu XVIII i XIX w.
 • ratusz
 • kamienice z XIX w.
 • dom Esterki, Rynek 15
 • studnię w rynku
 • Podziemną Trasę Turystyczną
 • Muzeum Okręgowe
 • Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli
 • Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
 • Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Łowiectwa
 • Muzeum Techniki i Militariów
 • Schron "Marysieńka"
 • budynek Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej, dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • Galerię Józefa Szajny
 • budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1890 r.dawny budynek Rady Powiatowej
 • pałac Biskupów przy ul. Jałowego
 • budynek LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • pl. Cichociemnych z rzeźbą „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny
 • skwer im. Kazimierza Górskiego
 • Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • kaplicę pw. Św. Trójcy
 • Stary Cmentarz
 • pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w 1886 roku
 • pomnik Tadeusza Kościuszki
 • pomnik Juliusza Słowackiego
 • pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • pomnik gen. Władysława Sikorskiego
 • pomnik Jana Pakosławica
 • pomnik Tadeusza Nalepy
 • pomnik Żołnierzy Wyklętych
 • pomnik Stanisława Nitki nad Wisłokiem
 • pomnik Ofiar Terroru
 • popiersie Jana Kochanowskiego
 • popiersie księcia Kazimierza Pułaskiego
 • figurę ks. Jerzego Popiełuszki
 • figurę św. Jana Nepomucena
 • tablicę pamięci Marcina Lelewela Borelowskiego
 • tablicę pamięci Ignacego Łukasiewicza
 • rzeźbę chłopca strzelającego z procy
 • fontannę multimedialną
 • budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 • okrągłą kładka dla pieszych
 • pomnik Czynu Rewolucyjnego
 • malowidło przedstawiające scenę ze spektaklu Józefa Szajny „Deballage” przy ul. Sokoła 3
 • widok na Rzeszów architekta Lubomirskich Karola Henryka Wiedemanna z 1762 r.
 • most Zamkowy
 • most im. Gabriela Narutowicza
 • dawny Dom Kultury WSK, obecnie Wydział Muzyki UR
 • dworek z końca XIX w. przy ul. Dąbrowskiego
 • park linowy Expedycja
 • skatepark
 • „Lisią Górę” rezerwat przyrody
 • ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna im. Władysława Szafera
 • szlak czerwony Lepoplde Lisa-Kuli