Greckokatolicka cerkiew w Liskowatem | Greckokatolicka cerkiew w Liskowatem | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP w Liskowatem - Trasa III - Ustrzycko-Leska

Cerkiew wzniesiona prawdopodobnie w 1832 r. (lub wcześniej) przez majstrów ciesielskich Iwana Raka i Wasyla Tymczaka. Pierwotnie cerkiew miała prawdopodobnie górną kaplicę lub dzwonnicę z galerią nad babińcem oraz podcień na słupach od frontu. Remontowana w latach 20. XX w. W latach 50. XX w. przekazana przybyłym na te tereny emigrantom greckim i użytkowana jako magazyn uległa dewastacji (m.in. zniszczono podcień wraz z daszkami okapowymi w części zachodniej, polichromię, wystrój wnętrza). W 1974 r. obiekt został przejęty w użytkowanie przez Kościół rzymskokatolicki i poddany remontowi.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej