Greckokatolicka cerkiew w Olchowcu | Greckokatolicka cerkiew w Olchowcu | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Greckokatolicka cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu, obecnie rzymsko- i greckokatolicki kościół filialny pw. św. Mikołaja - Trasa IV - Sanocko-Dukielska

W 1934 r. rozebrano starą, chylącą się ku upadkowi cerkiew, a na jej miejscu postawiono nową (wg innych przekazów istniejącą cerkiew wyremontowano i rozbudowano w latach 20. XX w.). W 1944 r. wywieziono do Związku Sowieckiego ok. 3/4 ludności wsi. W latach 40. XX w. z pozostawionej bez opieki cerkwi rozkradziono znaczną część wyposażenia. W 1949 r. świątynię przejął w użytkowanie Kościół rzymskokatolicki. W latach 80. i 90. XX w. cerkiew odremontowano oraz wykonano ikonostas. Następnie w miejsce ikonostasu, który przeniesiono do nowej cerkwi w podprzemyskich Gajach, do Olchowca trafiły XVIII-wieczne ikony z nieistniejących cerkwi w Ruszelczycach i Leszczawce. Kolejnym etapem prac remontowych przy cerkwi było zamontowanie witraży oraz dobudowa przedsionka. Od 1991 r. w niedzielę poprzedzającą święto Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja (w końcu maja) w Olchowcu organizowany jest corocznie kermesz (odpust greckokatolicki). Obecnie cerkiew służy zarówno społeczności rzymsko-, jak i greckokatolickiej.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej