Kościół pw. św Małgorzaty w Targowiskach | Kościół pw. św Małgorzaty w Targowiskach | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty - Trasa I Krośnieńsko-Brzozowska

Obecny kościół wzniesiono w latach 1736–40. Do budowy użyto drewna z rozbiórki starszej świątyni, o czym świadczą m.in. ślady późnośredniowiecznych zacheuszków widoczne na ścianach obecnej budowli. W XIX w. kościół rozbudowano: do płn. ściany nawy dostawiono kaplicę pw. Serca Pana Jezusa i przedłużono nawę w kierunku zachodnim. W latach 1980–85 przeprowadzono gruntowny remont kościoła, w trakcie którego podniesiono budowlę o 2 m, posadawiając ją na nowej murowanej konstrukcji.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej