Magurski Park Narodowy | Magurski Park Narodowy | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Magurski Park Narodowy, utworzony w 1995 r., obejmuje znaczną część obszaru źródłowego Wisłoki, tj. masyw Magury Wątkowskiej, oraz fragment głównego grzbietu karpackiego przy granicy ze Słowacją. Dominują w nim lasy.

Ważnym elementem krajobrazu jest Wisłoka z licznymi dopływami. Tworzy ona malownicze przełomy i zakola, często po przyjęciu większego dopływu zmieniając kierunek.

W parku zwracają uwagę dobrze zachowane naturalne starodrzewy jodłowe i dominujące bukowe, bogata fauna puszczańska, ciekawa flora, urozmaicone formy skalne zbudowane ze skał fliszowych płaszczowiny magurskiej oraz zabytki kultury łemkowskiej.

W obrębie parku znajdują się: rezerwat skalny „Kornuty” i pomnik przyrody „Diabli Kamień”, przebiega tędy także kilka szlaków turystycznych.

W 2005 r. otwarto centrum edukacyjne Magurskiego Parku Narodowego (MPN) wraz z Muzeum Przyrodniczym.

www.magurskipn.pl