Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu | Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dzwony i fajki w zabytkowej wieży zegarowej

Muzeum Dzwonów i Fajek mieści się w obrębie starego miasta, w późnobarokowej wieży Zegarowej, wzniesionej w latach 1775–1777 jako dzwonnica unickiej katedry, która później przeszła na własność miasta. W 1983 r. stała się własnością Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Obecnie osiem kondygnacji wieży przystosowano do funkcji wystawienniczych. Znajdują się w niej ekspozycje zabytków ludwisarstwa i fajkarstwa – wyrobów, z których Przemyśl słynął i słynie w Polsce oraz zagranicą. Muzeum (wieża) stanowi najwyższy punkt widokowy w mieście – rozciąga się z niego panorama na cały Przemyśl. Zamontowany na wieży w 1820 r. zegar do dzisiaj odmierza czas z dużą dokładnością.

 

Warto zobaczyć w Przemyślu i w okolicy:

  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
  • Zamek Kazimierzowski w Przemyślu
  • Archikatedry rzymsko- i greckokatolicka w Przemyślu
  • Wielonarodowościowe cmentarze w Przemyślu
  • Budynek Dworca PKP w Przemyślu
  • Wzgórze „Zniesienie”
  • Forty Twierdzy Przemyśl
  • Zespół pałacowo-parkowy w Krasiczynie
  • Arboretum w Bolestraszycach
  • Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej