Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej | Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
W należącej niegdyś do cystersów Kopytowej, w skromnym, urokliwym dworku funkcjonuje dziś Muzeum Tradycji Szlacheckiej.

Kopytowa to miejscowość niegdys należąca do klasztoru cystersów w Koprzywnicy. W XVIII w. majatek przeszedł w ręce rodziny Kotarskich. W pierwszej połowie XIX w. pochodzący z poprzedniego stulecia parterowy drewniany dwór na wysokiej kamiennej podmurówce rozbudowano, powiększając jego bryłę i zachowując kamienno-ceglane piwnice oraz ściany zrębu. Wnętrze tej skromnej siedziby otrzymało dwa trakty z pokojami w układzie amfiladowym. W elewacjach zachowano charakterystyczne dla wiejskich siedzib szlacheckich okresu klasycyzmu portyki kolumnowe. Wraz z przebudową dworu przekomponowano także dawne pocysterskie ogrody użytkowe. Ich miejsce zajął ogród krajobrazowy o funkcji rekreacyjno-reprezentacyjnej z wyraźnie zaznaczoną granicą obsadzoną drzewami i wnętrzem wypełnionym luźnymi skupiskami drzew i krzewów. Przed elewacją frontową rozplanowano podjazd z dużym kolistym gazonem poprzedzony aleją dojazdową.

Pod koniec XX w. zdewastowany zespół dworsko-ogrodowy kupił miłośnik zabytków i kolekcjoner, który podjął trud rewitalizacji dworu i jego otoczenia. Po trwających ponad 10 lat pracach konserwatorskich i pielęgnacji zabytkowej zieleni, gromadzeniu wyposażenia, dziesiątków dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego urządzono w nim prywatne Muzeum Tradycji Szlacheckiej.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Karpackiego Szlaku Ogrodów i Domów Historycznych