Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego | Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
PK Pogórza Przemyskiego powstał w 1991 r.; zajmuje powierzchnię 60 561 ha. Obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich.

Pogórza sięgają do ponad 600 m n.p.m.; najwyższe to: Suchy Obycz (617 m n.p.m.) i Kopystańka (541 m n.p.m.). Przełomy Sanu w rejonie Słonnego, Wybrzeża, Iskani, Babic, Nienadowej i Krasiczyna dodatkowo urozmaicają krajobraz.

Na obszarze tym dominują kompleksy leśne (64% powierzchni) i są szczególnie cenną ostoją ptaków oraz cenną oraz miejscem występowania wielu gatunków puszczańskich ssaków.

Niezwykle interesujące są tu zbiorowiska kserotermiczne przypominające kwietny step łąkowy (Rybotycze, Makowa). Cenna jest obecność torfowiska przejściowego i wysokiego w okolicach Dubiecka (Bachórzec), które jest objęte ochroną prawną w rezerwacie „Broduszurki”. Występuje tu bardzo ciekawa flora oraz fauna.

Najwartościowsze elementy przyrody chronione są w 9 rezerwatach: „Brzoza czarna w Reczpolu”, „Krępak”, „Brodoszurki”, „Turnica”, „Reberce”, „Przełom Hołubli”, „Kalwaria pacławska”, „Kopystanka”, „Leoncina”.

Przez najciekawsze elementy przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe parku biegną liczne piesze szlaki turystyczne.

Dużą atrakcją parku w sezonie wiosenno-letnim jest kolejka wąskotorowa z Przeworska do Dynowa.

 

Zdjęcie główne: A. Błoński