Posada Rybotycka | Posada Rybotycka | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Posada Rybotycka to mała wieś położona w dolinie Wiaru, w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Znajduje się tu świątynia przyklasztorna pw. św. Onufrego, najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce; utrzymana jest w stylistyce gotyku. Najstarszym jej elementem jest prezbiterium z przełomu XIV i XV w. W XV w. wzniesiono nawę z nadbudowaną obronną wieżą oraz drugą wieżę o podobnym charakterze z kruchtą i kaplicą mnichów. Ich ściany są bardzo grube. W obu widoczne są otwory strzelnicze. Początkowo była świątynią prawosławną, potem opiekowali się nią bazylianie. W cerkwi znajduje się wmurowany ikonostas. Warto zwrócić uwagę na XVII-wieczne malowidła pokrywające prezbiterium wykonane techniką freskową uzupełnianą temperą. Ich tematyka wzorowana była na sztuce południowosłowiańskiej. Obok cerkwi przebiega żółty szlak turystyczny oraz ścieżka rowerowa.