Rezerwat Prządki | Rezerwat Prządki | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Rezerwat skalny „Prządki”, utworzony w 1957 r., zajmuje powierzchnię 13,62 ha i znajduje się na północ od Krosna, w gminie Korczyna.

Malownicze skałki „Prządki” wieńczące szczytową partię wzgórza (526 m) położone są pomiędzy Korczyną a wsią Czarnorzeki. Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosi, że są to panny dworskie z pobliskiego zamku zaklęte w skały za to, że przędły w święto. Na obszarze rezerwatu znajdują się cztery grupy skałek piaskowcowych. Kształty skałek to w większości wyniosłe maczugi przekraczające niekiedy 20 m wysokości, ale są również formy płaskie, bryłowe poprzedzielane szczelinami rozwierającymi się ku górze. Poszczególnym skałom nadane zostały nazwy – m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Zbój Madej. W grupie skał zwanych Prządką-Matką występuje jedna z najwyższych skałek w całym rezerwacie, która ciągnie się przez ok. 30 m i ma 18 m wysokości.

Głównym zadaniem rezerwatu jest ochrona oryginalnych tworów skalnych. Na powstanie skałek decydujący wpływ miał układ spękań tektonicznych w piaskowcu, obok innych czynników związanych np. z wietrzeniem fizycznym, a zwłaszcza z działaniem zamarzającej wody we wnętrzu porowatej skały. Skały zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego i miękkich łupków eoceńskich, skał o różnej odporności na wietrzenie. Widoczne są tu charakterystyczne formy: bruzdy, zagłębienia, powierzchnie gąbczaste.

Atrakcją rezerwatu jest 5 szlaków turystycznych. Warto z nich skorzystać, podziwiać piękne krajobrazy i widok na zamek Kamieniec.

 

Warto zobaczyć w okolicy:

 

Zdjęcie główne: G. Gruca