Trzcinica | Trzcinica | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Trzcinica leży tuż za Jasłem, nad Ropą. Na wzgórzu, na wschodnim krańcu wsi odkryto najstarsze w Polsce pozostałości silnie ufortyfikowanej osady obronnej z początków epoki brązu.

Znalezione tu zabytki świadczą o wpływach kultur rozwijających się w tym czasie w basenie Morza Śródziemnego (m.in. starożytnej Troi). Po długim okresie niezasiedlenia, ok. 780–790 r. n.e. przybyli na to miejsce Słowianie (plemię Wiślan), którzy wznieśli potężne grodzisko, zajmujące przestrzeń trzech hektarów, o dobrze zachowanych do chwili obecnej wałach, osiągających miejscami 10 m wysokości. Konstrukcje te jeszcze dziś mogą szokować swoim monumentalizmem, poziomem konstrukcji i wkładem myśli inżynieryjnej.

Skansen Karpacka Troja to kompleks muzealny, stanowiący oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Powstał w miejscu najważniejszych stanowisk archeologicznych, gdzie dokonano odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi, którego początki sięgają wczesnej epoki brązu. Na grodzisku zrekonstruowano ponad 150 m wałów obronnych, dwie bramy prowadzące do grodu oraz sześć chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wiosek: otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej z wczesnego średniowiecza.

Doskonałą okazją do zapoznania się z kulturami z wczesnej epoki brązu oraz wczesnego średniowiecza są imprezy tu organizowane, w tym Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza”, podczas którego w skansenie goszczą bractwa rycerskie oraz odtwórcy dawnych rzemiosł z całej Polski prezentujący swoje umiejętności turystom. 

 

Warto zobaczyć:

  • kościół pw. św. Doroty z XVI w. (możliwe, że z końca XV w.).