Zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej | Zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Zespół cerkiewny z cerkwią bramną z XVII w. - Trasa II - Sanocko-Dynowska

Na zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej składa się dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Mikołaja (obecnie kościół pw. Podwyższenia Krzyża) z 1879 r. oraz wieża–dzwonnica bramna z XVII w. W środku cerkwi polichromia figuralna oraz klasycystyczny ikonostas czterorzędowy z przełomu XVIII i XIX w. Teren przycerkiewny otoczony jest kamiennym murem, w który wbudowana jest wspomniana dzwonnica bramna. Znajdował się w niej ikonostas archaiczny, co pozwalało do czasów soboru w 1720 r. odprawiać w Dobrej dwie msze. Do dziś zachowała się w wieży ikonostasowa przegroda z carskimi diakońskimi wrotami. Zespół cerkiewny w Dobrej Schlacheckiej leży na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

Warto zobaczyć w okolicy:

  • Stara zabudowa wsi
  • Wieża-dzwonnica z XVII w. w Dobrej Szlacheckiej
  • Najstarsza cerkiew w Polsce w Uluczu
  • Dwa grodziska w Trepczy (Fajka i Horoda ) oraz cmentarzysko kurhanowe