10. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych | 10. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

10. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Już po raz dziesiąty odbędze się Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.

Impreza odbędzie się w dniach 20 -24 lipca, wezmie w niej udzał 16 zespołow folklorystrycznych z USA, Kanady, Białorusi, Czech, Ukrainy, Łotwy, Litwy oraz Mołdawii.

Program Festiwalu:

Podobne