35. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Świlczy | 35. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Świlczy | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

35. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Świlczy

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie serdecznie zaprasza na 35. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, który odbędzie się 26 i 27 października 2019

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie zapraszają na XXXV Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego. Podczas konkursu będą prezentowane i dokumentowane tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski. Jego główną ideą jest ukazywanie i zachowanie tradycyjnego tańca ludowego w jak najbardziej autentycznej formie.

Pierwszego dnia konkursu (26 października od godz. 9.00) w GCKSiR w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbędą się prezentacje konkursowe w dwóch kategoriach: autentycznych grup i par tanecznych. Zespoły z całej Polski wykonają tańce ludowe właściwe dla danego regionu: oberki, polki, walczyki, sztajerki, tramle, krzyżaki, chodzone. Dodatkowo zobaczymy taneczne zabawy w wykonaniu zespołów dziecięcych. W tym roku zaprezentuje się 17 zespołów w tym 3 dziecięce z 5 województw: podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

Drugiego dnia (27 października o godz. 11.00) w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbędzie się Koncert Galowy, podczas którego laureaci otrzymają nagrody i statuetki pamiątkowe.

O konkursie:

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest jednym z najstarszych konkursów związanych z folklorem na terenie Polski (organizowanym od 1984 roku). Jego głównym celem jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego folkloru – w szczególności tańca ludowego, ale również całości kontekstu obrzędowego i obyczajowego nierozerwalnie z nim związanego. Niezmiennie od lat gromadzi miłośników folkloru, głównie tancerzy, lecz także muzykantów i śpiewaków, którzy prezentują rodzime formy taneczne charakterystyczne dla danego regionu, m.in. Podkarpacia (tu przede wszystkim typowe: polka w lewo, polka drąg, tramla, cebula, lasowiak, krzyżak, jacok i wiele innych).

Wstęp wolny.

Konkurs dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Podobne