Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Bliźnie | Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Bliźnie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Bliźnie

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bliźnieńskiej zaprasza na bieg, który odbędzie się 1 marca 2020 roku przy Parku Historycznym Blizna.

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Podobne