Cieszanów Cztery Pory Roku - KONKURS | Cieszanów Cztery Pory Roku - KONKURS | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Cieszanów Cztery Pory Roku - KONKURS

W konkursie każdy może zgłosić swój własny pomysł na krótki szlak turystyczny po terenie Gminy Cieszanów.

Gmina Cieszanów i Obwód Łucki na Ukrainie nie były do tej pory najbardziej popularnymi celami podróży turystów. Ma to się zmienić dzięki wyjątkowemu projektowi, którego efektem będzie powstanie niebanalnych szlaków turystycznych zaproponowanych przez samych mieszkańców i osoby które znają i kochają ten wyjątkowy zakątek Roztocza Wschodniego.

Co możemy robić zimą, wiosną, latem i jesienią w okolicach Cieszanowa czy w Obwodzie Łuckim? Na pewno zwiedzić lokalne atrakcje i przeżyć wiele przygód. Najlepszym sposobem na to jest podróżowanie według szlaku turystycznego. Do tego samego wniosku doszli partnerzy projektu i otrzymali dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. To co jednak odróżnia ten projekt od innych to oddolne podejście do kreowania pomysłów na szlaki.

W projekcie „4 Pory roku” każdy może być twórcą pomysłu na zwiedzanie, liczy się oryginalność i dobra zabawa. Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w którym wziąć może udział każda osoba zamieszkująca na stałe na terenie Polski i ma ukończone 18 lat.

Do 12 czerwca czekamy na pomysły szlaków, które będą składać się z minimum 5 punktów przystankowych, stanowiących miejsca warte odwiedzenia w konkretnej porze roku. Warunkiem jest ogólna dostępność turystyczna tych miejsc oraz możliwość ustawienia tablicy informacyjnej przy każdym z nich. Proponowane szlaki muszą przebiegać w obrębie Gminy Cieszanów i nie mogą wykraczać poza jej granice administracyjne.

Spośród nadesłanych propozycji wybrane zostaną cztery najciekawsze a pomysłodawcy otrzymają równorzędne nagrody, którymi będą: rower turystyczny, statuetka, udział w imprezie Mikser Turystyczny na Ukrainie.

Więcej informacji i szczegółowy regulamin konkursu odnaleźć można na stronie: www.cieszanow.pl w zakładce 4 pory roku oraz profilu na FB Cieszanów - Cztery Pory Roku.

 

Podobne