Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” | Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów”

Jarmark odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym w Chorzelowie.

Występom zespołów i kapel ludowych towarzyszyć będą: prezentacja tradycyjnego rzemiosła, galeria plenerowa, pokaz kanarków i ptaków egzotycznych, kuchnia tradycyjna.

 

Program

 

14.00  - otwarcie  IX Podkarpackiego Jarmarku

 

I kategoria wiekowa  -  6 – 12 lat 

 

14.10  -  Zespół Pieśni i Tańca  „Wolanie”  - Raniżów - Suita tańców  rzeszowskich

 

14.20 – Zespół Tańca Ludowego „ Tradycja” – Rzeszów  - Tańce podlaskie

 

14.30 – Zespół Pieśni i Tańca AGH „ Krakus” – Kraków - Tańce góralskie od Istebnej

 

14.45 – Zespół  Tańca „Figielek I” – Borowa - Tańce śląskie

 

14.55 –  Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie”  -  Trzciana - Suita tańców śląskich, Tańce lasowiackie

 

II kategoria wiekowa   -  13 – 19   lat 

 

15.20    – Zespół Tańca Ludowego „ Tradycja” – Rzeszów -„Krakowiak”

 

15.30  - Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” – Raniżów - Suita tańców  rzeszowskich

 

15.40  - Zespół Tańca Ludowego „ Tradycja” – Rzeszów - Tańce śląskie

 

15.50  - Zespół Pieśni i Tańca ”Młodzi Jaślaniacy” – Jaślany - Suita tańców lasowiackich

 

Obrady jury  -  W tym czasie prezentują się kapele  ludowe

 

16.00  -  Kapela Ludowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie

 

16.15  - Kapela  Ludowa Jaślanie z Gminy Jasło

 

16.25  - Kapela Ludowa „Padwianie” z Padwi Narodowej

 

16.40  - Kapela Ludowa „ Grochowiacy” z Grochowego

                         

16.55  – Kapela Ludowa „Wadowiacy”   Wadowice Górne

 

17.10  – Kapela Ludowa „Mali Wadowiacy”   Wadowice

 

17.25  - Kapela  Ludowa „Radomyślanie”  Radomyśl Wielki

 

17.40 -  Kapela Ludowa „Chorzelowiacy”

 

17.50 – Kapela Ludowa „Młodzi Jaślaniacy” - Jaślany

 

17.50  -    ogłoszenie  wyników I i II kategorii wiekowej

 

III kategoria wiekowa   -  20 lat i wyżej 

 

18.10  - Zespół Pieśni i Tańca   „Hanka”  -  Głogów Małopolski - Tańce przeworskie

 

18.20  -   Zespół Pieśni i Tańca  „Przewrotniacy” – Głogów Małopolski - Tańce  rzeszowskie

 

18.30  -  Zespół Pieśni i Tańca  „ Karpaty”  - Rzeszów - Suita tańców spiskich

 

18.40    -  Zespół Pieśni i Tańca  „San ” – Leżajsk - Tańce krakowiaków wschodnich

 

18.50  - obrady jury –  występ ZPiT „Chorzelowiacy”

 

19.30  - Ogłoszenie wyników III kategorii wiekowej oraz kapel

 

20:00 – Zabawa taneczna z zespołem muzycznym Kormoran

Podobne