Karpacki Szlak Architektury Drewnianej | Karpacki Szlak Architektury Drewnianej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

 

 

Karpacki Szlak Architektury Drewnianej to nowa transgraniczna trasa turystyczna przebiegająca przez 95 miejsc dziedzictwa sakralnego na Ukrainie i 130 w Podkarpackiem - najcenniejszych zabytkach architektury drewnianej m.in. obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szlak łączy istniejący podkarpacki Szlak Architektury Drewnianej z nowo powstałymi trasami na Ukrainie (obwód lwowski, iwanofrankowski i zakarpacki).

 

Założeniem projektu pn. ′′Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego" realizowanego przez Podkarpacką Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z partnerem wiodącym-Zrzeszeniem Samorządów „Euroregion Karpaty-Ukraina” był wzrost świadomości społeczności karpackiej dotyczącej ochrony i promocji historycznego i kulturowego dziedzictwa oraz promocja kulturowego dziedzictwa ukraińskiej i polskiej części regionu Karpat poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego.

Wirtualna mapa szlaku https://woodenroute.ekarpaty.com/en/map/ 

 

W ramach realizacji projektu dokonano różnorakich działań, m.in.:

-opracowanie strategii rozwoju i promocji Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej,

-inwentaryzację (opisy i materiały zdjęciowe) 45 obiektów z Ukrainy oraz 20 obiektów z województwa podkarpackiego,

-wirtualny okrągły stół oraz wirtualne wizyty studyjne po 4 obiektach architektury drewnianej na terytorium województwa podkarpackiego,

-3 koncerty online muzyki duchowej i tradycyjnej,

-kampanię promocyjną w mediach i na blogu oraz konkurs fotograficzny,

-zamontowano nowe tablice informacyjne przy obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Magiczna podróż w wirtualnej technologii 360

Dzięki projektowi Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała cykl filmów w technologii wirtualnej rzeczywistości. Powstały filmy 360 z czterech obiektów zlokalizowanych w Bieszczadach i na Roztoczu. Filmy prezentują 4 zabytkowe drewniane świątynie leżące na  Szlaku Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii VR można zwiedzić dosłownie z każdej strony i z wielu perspektyw:

•          Greckokatolicką cerkiew filialną pw. św. Mikołaja w Rzepedzi

https://www.youtube.com/watch?v=ILKt0vC3Zd8&t=3s

•           Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej

https://www.youtube.com/watch?v=ouvgTRZ-F08  

•           Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Kowalówce

https://www.youtube.com/watch?v=VAe3GLge-9Q&t=4s  

•           Dawny rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

https://www.youtube.com/watch?v=Bjesv3-7so0  

 

 

TABLICE PRZY OBIEKTACH UNESCO

Turyści przemierzający nowy szlak zobaczą nowe tablice informacyjne przy obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  W województwie podkarpackim doznania wizualne przy 6 drewnianych świątyniach zostały uzupełnione o treści na tablicach na temat historii miejsca (w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim). Pomocnym narzędziem dla turysty w dalszym przemierzaniu szlaku jest również widoczny kod QR przenoszący do wirtualnej mapy całego Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPANIA PROMOCYJNA

Dla szukających inspiracji – jakie obiekty odwiedzić na szlaku, pomocne będą wpisy na blogu Paragon z Podróży. Bartek Szaro  przemierzył podkarpacką część szlaku i opisuje ciekawe miejsca, które warto odwiedzić po polskiej stronie trasy. Wpisy są dostępne również w języku ukraińskim:

  • Markowa-Skansen Muzeum Wsi

https://paragonzpodrozy.pl/22539/markowa-atrakcje-przewodnik/

  • Ulucz-Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

https://paragonzpodrozy.pl/22486/cerkiew-ulucz/

  • Jaśliska-Zespół zabudowy

https://paragonzpodrozy.pl/22513/jasliska-atrakcje/

  • Rymanów-Zdrój-Zespół zabudowy zdrojowej

https://paragonzpodrozy.pl/22440/rymanow-zdroj-co-zobaczyc/

Linki do wersji ukraińskich:

Ulucz Jaśliska Rymanów-Zdrój Markowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncerty na Karpackim Szlaku Architektury Drewnianej

Brzmienie karpackich drewnianych świątyń można było usłyszeć podczas cyklu 3 koncertów transmitowanych online: w drewnianej cerkwi-muzeum pw. Św. Ducha we wsi Kołoczawa, cerkwi pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny w miejscowości Klicko na Ukrainie oraz w pięknej w cerkwi z Ropek na terenie Skansenu w Sanoku.

 

  • Akademicki Chór Kameralny „Cantus”

https://www.youtube.com/watch?v=73f0rohz8Sw

  • Chór Męski „Dudaryk”

https://www.youtube.com/watch?v=Dym_snLrqY8

  • Zespół Pieśni Karpackiej WIDYMO-Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku

https://www.youtube.com/watch?v=hB0lM2YkLQA&t=1243s

 

 

Działania projektowe zostały zrealizowane  przez Zrzeszenie Samorządów " Euroregion Karpaty-Ukraina" dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach projektu "Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego" realizowanego w partnerstwie z Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.