Mozaika wydarzeń - gra miejska w Rzeszowie | Mozaika wydarzeń - gra miejska w Rzeszowie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Mozaika wydarzeń - gra miejska w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie serdecznie zaprasza na grę miejską, która odbędzie się 13 września od godziny 10.00.

Gra wykorzystuje przestrzeń miejską jako element rozgrywki. Adresowana jest do młodzieży i ich opiekunów – uczestników grupowych. Gracze podzieleni na Drużyny mają za zadanie odszukać określone Punkty Gry w centrum Rzeszowa i rozwiązać zadania, a następnie w jak najkrótszym czasie zameldować się na mecie.

Poprzez rozmaite zadania i wyznaczone Punkty uczestnicy zwiedzą centrum Rzeszowa, odwiedzą wybrane miejsca, poznają bliżej sylwetki osób, które angażowały się w proces budowania i utrwalania państwowości oraz architekturę funkcjonalną, powstałą w okresie II RP. Będzie to swego rodzaju mozaika złożona z tradycji naszego regionu z charakterystycznymi strojami ludowymi, z postaci i organizacji, które zaczęły tworzyć lokalne władze oraz tych, którzy walczyli o zachowanie naszej tradycji i kultury, jak również wybranych zabytków okresu II RP. Gracze, poprzez wykonane zadania, ułożą krótką historię, obrazującą wkład Polaków w odbudowę naszej tożsamości i państwowości na szczeblu lokalnym.

Podobne