Projekt „Karpackie Przygody” – analiza – baza danych potencjału turystyki przygodowej w Województwie Podkarpackim. | Projekt „Karpackie Przygody” – analiza – baza danych potencjału turystyki przygodowej w Województwie Podkarpackim. | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Projekt „Karpackie Przygody” – analiza – baza danych potencjału turystyki przygodowej w Województwie Podkarpackim.

W ramach realizacji projektu pt. „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”  Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zleciła wykonanie analizy – bazy danych potencjału turystyki przygodowej na potrzeby organizatorów turystyki oraz opracowanie i mapy potencjału turystycznego. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Analizą oraz Mapą.

Podobne