Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” | Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 
Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z całej Polski.
 
Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.
 
Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:
 
1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;
5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.
 
Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.
 
Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).
 
Zdjęcie główne: Pixabay

Podobne