Przemysł naftowy na Podkarpaciu w fotografii i sztuce w XIX i XX w. | Przemysł naftowy na Podkarpaciu w fotografii i sztuce w XIX i XX w. | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Przemysł naftowy na Podkarpaciu w fotografii i sztuce w XIX i XX w.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na wystawę pt. „Przemysł naftowy na Podkarpaciu w fotografii i sztuce w XIX i XX w.” w dniach od 29 września do 12 listopada 2017r.

Wystawa ma niewątpliwie wartość historyczną i artystyczną. Będzie można zapoznać się z początkami światowego przemysłu naftowego, poznać jego historię na podstawie zachowanych fotografii jak i podziwiać malarstwo, rzeźbę, czy grafikę osadzone w tematyce przemysłu naftowego. W ekspozycji znajdą się również eksponaty kultury materialnej, takie jak unikatowe lampy naftowe.   

Podobne