Schronisko bez barier | Schronisko bez barier | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Schronisko bez barier

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza program Schronisko bez barier

Celem programu infrastrukturalnego Schronisko bez barier – program dostosowania obiektów noclegowych służących turystyce górskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej, w zakresie służącym osobom z niepełnosprawnościami w obiektach noclegowych, zlokalizowanych na terenie gmin górskich. Przedmiotowy program jest instrumentem działania państwa na rzecz rozwoju turystyki społecznej. Turystyka społeczna stanowi ważny komponent turystyki, mający na celu wzrost aktywności turystycznej wśród różnych grup defaworyzowanych. Program ukierunkowuje działania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Program stanowi jedno z narzędzi w ramach Działania 26. Sport, turystyka i rekreacja bez barier w programie Dostępność Plus na lata 2018 – 2025.

Więcej o programie tutaj.

Podobne