Spotkanie konsultacyjne dla branży turystycznej - SlowRivers | Spotkanie konsultacyjne dla branży turystycznej - SlowRivers | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 zakończyła pierwszy etap prac nad dokumentem strategicznym dotyczącym rzek San i Strwiąż.

Eksperci wyłonieni przez PROT oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpaty - Ukraina (Асоціації "Єврорегіон Карпати - Україна") przeprowadzili inwentaryzację rzek. Specjaliści wytypowali odcinki rzeki o największym potencjale użyteczności dla turystów oraz opisali atrakcje kulturowe i przyrodnicze dorzecza Sanu i Strwiąża.

Naszym celem jest, aby najrzetelniej podsumować dotychczasowe konsultacje z branżą turystyczną i uwzględnić w dokumencie strategicznym wszelkie aspekty działalności na rzece San i Strwiąż. Istotne dla nas jest poznanie opinii branży, problemów z jakimi się boryka oraz wysłuchanie propozycji i pomysłów na rozwój turystyki w obszarze Sanu i Strwiąża.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z branżą turystyczną (formuła online), które rozpocznie się 29 października o godz. 10:00. W ramach spotkania zaprezentujemy dobre praktyki turystyczne w obszarach innych rzek, wymienimy poglądy na temat atrakcyjności rzeki Strwiąż po stronie ukraińskiej oraz San po stronie polskiej, zaprezentujemy efekt dotychczasowych prac PROT w obszarze rzeki San– dokument strategiczny, który po spotkaniu zostanie uzupełniony o załącznik w postaci wniosków z Państwa i naszej dyskusji tego dnia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłąnie takiej informacji na adres e-mail: e.borowiak@podkarpackie.travel 

W odpowiedzi na Państwa deklarację uczestnictwa w wydarzeniu prześlemy stosowny link aktywacyjny oraz instrukcję dołączenia do spotkania.

 

Zdjęcie główne: W. Kuzło