Spotkanie online-Karpacki Szlak Architektury Drewnianej | Spotkanie online-Karpacki Szlak Architektury Drewnianej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej- wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego” , którego celem jest przygotowanie nowego produktu turystycznego – Karpackiego Szlaku Architektury Drewnianej i połączenie istniejących szlaków po stronie polskiej z nowo powstałymi trasami po stronie ukraińskiej, zaprasza na spotkanie konsultacyjne z branżą turystyczną (formuła online) pt. „Wnioski wyciągnięte z rozwoju i zarządzania Szlakiem Architektury Drewnianej”, które rozpocznie się 24 września o godz. 9:00.

W ramach spotkania zaprezentujemy najlepsze i najgorsze polskie praktyki w zakresie rozwoju i zarządzania Szlakiem Architektury Drewnianej, efekt dotychczasowych prac inwentaryzacyjnych 20 obiektów drewnianych po stronie polskiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję obejrzenia 4 video (w formie wirtualnych wizyt studyjnych) prezentujących 4 ważne obiekty sakralne znajdujące się w dwóch regionach Podkarpacia (Bieszczady i Roztocze).

Wierzymy, że wnioski wyciągnięte ze spotkania będą stanowić cenne źródło informacji dla gestorów obiektów przynależących do Szlaku Architektury Drewnianej, lokalnych i regionalnych władz i branży turystycznej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: l.miziolek@podkarpackie.travel do dnia 22.09.2021 r.

W odpowiedzi na Państwa deklarację uczestnictwa w wydarzeniu prześlemy stosowny link aktywacyjny oraz instrukcję dołączenia do spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie główne: K. Kłysewicz.