SZKOLENIE: Storytelling jako narzędzie w promocji i informacji turystycznej. Skuteczna promocja szlaków pogranicza polsko-słowackiego w kontakcie bezpośrednim z turystą | SZKOLENIE: Storytelling jako narzędzie w promocji i informacji turystycznej. Skuteczna promocja szlaków pogranicza polsko-słowackiego w kontakcie bezpośrednim z turystą | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

SZKOLENIE: Storytelling jako narzędzie w promocji i informacji turystycznej. Skuteczna promocja szlaków pogranicza polsko-słowackiego w kontakcie bezpośrednim z turystą/ školenie: Storytelling ako nástroj propagácie a turistických informácií. Úspešná propagácia trás v poľsko-slovenskom pohraničí v priamom kontakte s turistom

 

Szanowni Państwo,

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach projektu pt. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” (realizowanego w ramach programu INTERREG PL-SK) organizuje w dniach 29-30 września 2020 r. kolejne szkolenie, tym razem pt.:

„Storytelling jako narzędzie w promocji i informacji turystycznej. Skuteczna promocja szlaków pogranicza polsko-słowackiego w kontakcie bezpośrednim z turystą”

Zgłoszenia do dnia 18.09.2020 r. przyjmujemy tylko na załączonych formularzach (prosimy o wydrukowanie, podpis i przesłanie scanu formularza na adres: e.borowiak@podkarpackie.travel).

Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Jedna instytucja może zgłosić jednego reprezentanta. Osoby, które zgłoszą się ponad limit przewidziany do bezpośredniego uczestnictwa zostaną wpisane na listę rezerwową i w późniejszym terminie poinformowane o  ewentualnej możliwości uczestnictwa w szkoleniu on-line.

Informujemy, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, w tym  wprowadzania nowych obostrzeń dotyczących dystansu społecznego, umożliwiony zostanie udział w szkoleniu w formie online.

„ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROJEKTU „GÓRY BEZ GRANIC – INTEGRACJA SIECI SZLAKÓW W TRANSGRANICZNY PRODUKT TURYSTYCZNY” W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020”

AGENDA

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 29-30 września

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené dámy, vážení páni,

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna / Podkarpatská regionálna turistická organizácia v rámci projektu pod názvom Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny / Hory bez hraníc – integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu (realizovaného v rámci programu INTERREG PL-SK) organizuje v dňoch 29. – 30. septembra 2020 ďalšie školenie, teraz pod názvom:

Storytelling ako nástroj propagácie a turistických informácií. Úspešná propagácia trás v poľsko-slovenskom pohraničí v priamom kontakte s turistom

Prihlášky do dňa 18. 9. 2020 prijímame len na pripojených formulároch (prosíme o ich vytlačenie, podpis a zaslanie skenu formulára na adresu: e.borowiak@podkarpackie.travel).

Informujeme, že vzhľadom na obmedzený počet miest rozhodne o účasti na školení poradie prihlášok. Jedna inštitúcia môže prihlásiť jedného zástupcu. Osoby, ktoré sa prihlásia k priamej účasti už povyše predpokladaného limitu budú zapísané do zoznamu náhradníkov a v neskoršom termíne budú informované o prípadnej možnosti účasti na školení on-line.

Informujeme, že v prípade zhoršenia sa epidemiologickej situácie, vrátane zavedenia nových obmedzení týkajúcich sa rozostupov medzi osobami, bude umožnená účasť na školení vo forme on-line.

„REALIZOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI PROJEKTU HORY BEZ HRANÍC – INTEGRÁCIA SIETE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV DO CEZHRANIČNÉHO TURISTICKÉHO PRODUKTU V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 – 2020”

AGENDA

PRIHLÁŠKA 29-30 Septembra SK