SZLAKIEM OBIEKTÓW UNESCO - WIRTUALNY SPACER PO ZABYTKACH | SZLAKIEM OBIEKTÓW UNESCO - WIRTUALNY SPACER PO ZABYTKACH | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Zapraszamy na ZWIEDZANIE ONLINE Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim.

Obiekty, które można zobaczyć dzięki stronie internetowej to cerkwie i kościoły w Radrużu, Chotyńcu, Smolniku, Turzańsku, Bliznem, Haczowie, Ladomirovej, Bodrużalu, Hervartovie, Keżmaroku oraz panoramy Bardejova, Stużicy, Havesovej, Rozoku, Vyhorlata.

Spacer umożliwia wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek Podkarpacia i wschodniej Słowacji, z których każda jest niezwykle cenna i nieco inna.

Wśród niepowtarzalnych obiektów jest cerkiew w Chotyńcu z unikatową, zewnętrzną galerią.

Ciekawostką dotyczącą cerkwi w Radrużu jest jej charakter obronny. Schronienie znajdywali w niej okoliczni mieszkańcy, o czym świadczyć miały ślady tatarskich toporów, które dostrzec można było do niedawna na drzwiach świątyni.

Podobnie do radruskiej cerkwi kościół w Bliznem także pełnił funkcje obronne, a jego najcenniejszym zachowanym elementem wyposażenia jest 500-letnia figura Matki Boskiej wykonana na podstawie ryciny renesansowego artysty Albrechta Dürera.

Więcej o obiektach UNESCO zlokalizowanych na pograniczu polsko-słowackim znajdziecie TUTAJ.

WIRTUALNY SPACER

Stronę opracowano w ramach projektu „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

fot. K. Zajączkowski