Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce | Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego serdecznie zaprasza na zwiedzanie, które odbywać się będzie w dniach 14 i 15 września 2019 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Muzeum jest obiektem unikalnym w skali światowej. Powstało w miejscu najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej, założonej w 1854 r. przez Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy.

Próżno szukać na mapie Polski miejsca podobnego do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Placówka jest zupełnie wyjątkowa w skali kraju, a i na świecie niewiele jest podobnych obiektów. Muzeum funkcjonuje od 1961 r., na terenie najstarszej, nieprzerwanie czynnej kopalni ropy naftowej na świecie. Dbając o doskonałą kondycję infrastruktury dawnej kopalni, placówka rozwija się zgodnie z najnowocześniejszymi trendami w muzealnictwie. W ostatnim czasie otwarto ekspozycje, oparte na multimedialnych, atrakcyjnych formach prezentacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, nadano nowe życie statycznym do tej pory eksponatom i oddano atmosferę pracy kopalni sprzed 165 lat. Specjalnie przygotowane widowiska i słuchowiska, wizualizacja postaci i wnętrz, dźwięk pracujących urządzeń oraz charakterystyczny zapach, pozwalają turystom odwiedzającym Muzeum w Bóbrce, przenieść się do epoki Ignacego Łukasiewicza. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do zwiedzania tego wyjątkowego miejsca.

Podobne