Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) jest jedną z 16 regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Została zarejestrowana w styczniu 2002 roku. Działa na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki.

PROT działa jako stowarzyszenie non-profit. Finansuje się ze składek członkowskich, dotacji, jak również działalności gospodarczej (wydawnictwa, ekspertyzy, szkolenia, itp.). Aktywnie zabiega też o środki z programów pomocowych i dotacji z budżetów administracji publicznej.

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna jako związek stowarzyszeń zrzesza Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje kultury.

 

Cele i zadania PROT

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki.

 

Głównym zadaniem PROT jest wzmocnienie wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych, rozbudowa systemu informacji turystycznej, integracja środowisk turystycznych przez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorcami, koordynowanie działań w zakresie planowania imprez turystycznych, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu.

 

Do pobrania: 

Statut Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej    

 

     

Regulamin Pracy Zarządu PROT

     
   

Zarząd PROT

Wioletta Rejman
Wioletta Rejman
Prezes
Jan Sołek
Jan Sołek
Wiceprezes
Ryszard Skotniczny
Ryszard Skotniczny
Wiceprezes
Jan Jarosz
Jan Jarosz
Sekretarz
Anna Kubik - Nieckarz
Anna Kubik - Nieckarz
Barbara Olejarz
Barbara Olejarz
Magdalena Ziemska
Magdalena Ziemska
Skarbnik
Marcin Piotrowski
Marcin Piotrowski
Marcin Krowiak
Marcin Krowiak

Komisja rewizyjna

Bogusława Michalak-Trybus
Bogusława Michalak-Trybus
Mirosława Sołtysik
Mirosława Sołtysik
Wiceprzewodnicząca
Roman Pokora
Roman Pokora
Sekretarz
Bogdan Skibiński
Bogdan Skibiński
Zbigniew Kloc
Zbigniew Kloc
Przewodniczący

Nasi partnerzy