ZAPYTANIE OFERTOWE | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/05/2022 z dnia 19.05.2022 r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ilościowych w ramach realizacji badań wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego w 2022 r. finasowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego

Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_PROT.01/05/2022

Zał1_BWT_ilościowe_SOPZ_2022

Zał2_FORMULARZ OFERTY_PROT_01052021_BWT 2022_ilościowe

Zał3_WYKAZ DOŚWIADCZENIA _PROT_01052022_BWT 2022

Zał4_INFORMACJA dot. dysponowania panelem badawczym_PROT_01052022_BWT 2022

Zał5 _OŚWIADCZENIE o posiadaniu certyfikatu PKJPA_PROT_01052021_BWT 2022

Zał6_OŚWIADCZENIE RODO_BWT_01052022_

Metodologia cyklicznych badań wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/04/2022 z dnia 06.04.2022 r. na wykonanie usługi opracowania mapy turystycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Karpacki Festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat”.

Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr1_Formularz_oferty_ opracowanie mapy_FolkArt

Załącznik nr2_Oświadczenie_o_braku_powiązań_ opracowanie mapy_FolkArt

Załącznik nr3_Klauzula_antykorupcyjna_ opracowanie mapy_FolkArt

Załącznik nr4_Oświadczenie_RODO_ opracowanie mapy_FolkArt

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROT.01/11/2021 z dnia 10.11.2021 r. na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w serwisie YouTube i Facebook. Zadanie w ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. 

Doumentacja do pobrania:

Zapytanie nr PROT.01112021

Zapytanie nr PROT.01112021 zalacznik 1

Zapytanie nr PROT.01112021 zalacznik 2

Zapytanie nr PROT.01112021 zalacznik 3

Zapytanie nr PROT.01112021 zalacznik 4

Informacja co do przygotowania ofert:

wyceny kampanii na platformach Facebook i YouTube w przedlozonych ofertach realizacji należy dokonać, przyjmując nastepujące definicje:

1. 1 obejrzenie filmu na platformie Facebook traktujemy jako minimum 15 sekund (ThruPlay) obejrzanego filmu.

2. 1 obejrzenie filmu na platformie YouTube tratujemy jako minimum 30 sekund obejrzanego filmu.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE warunkowe nr PROT.06/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. na realizację wirtualnych wycieczek - 11 produkcji filmowych.  

Doumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr PROT.06 09 2021

Zał 1_FORMULARZ OFERTY_wirtualne wycieczki - filmy

Zał 2_Oświadczenie o doświadczeniu_wirtualne wycieczki - filmy

Zał 3_ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych_wirtualne wycieczki - filmy

Zał 4_ Klauzula antykorupcyjna_wirtualne wycieczki - filmy

Zał 5_ Oświadczenie RODO_wirtualne wycieczki - filmy

Zał 6_Zarys scenariusza_wirtualne wycieczki - filmy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.05/09/2021 z dnia 15.09.2021 r. na organizację 5 szkoleń z zakresu nowoczesnych narzędzi promocyjnych. Dotyczy zadania publicznego pn. Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

Doumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr PROT 05 09 2021

Zał 1_FORMULARZ OFERTY

Zał 2_oswiadczenie-o-doswiadczeniu

Zał 3_ Oświadczenie o braku powiązań _szkolenie narzedzia promocyjne

Zał 4_ Klauzula antykorupcyjna_szkolenie narzedzia promocyjne

Zał 5_ Oświadczenie RODO_szkolenie narzedzia promocyjne

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.04/09/2021 z dnia 15.09.2021 r. na nagranie i montaż 6 poradników turystycznych z zakresu atrakcyjności województwa podkarpackiego w formie materiałów filmowych. Dotyczy zadania publicznego pn. Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

Doumentacja do pobrania:

01_Zapytanie ofertowe nr PROT 04 09 2021 poradniki

Zał 1_FORMULARZ OFERTY_poradniki

Zał 2_oswiadczenie-o-doswiadczeniu_poradniki

Zał 3_ Informacja o dysponowaniu wykwalifikowana kadrą_poradniki

Zał 4_ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych_poradniki

Zał 5_ Klauzula antykorupcyjna_poradniki

Zał 6_ Oświadczenie RODO_poradniki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.03/09/2021 z dnia 09.09.2021r. na organizację szkolenia z funkcjonowania wirtualnego rynku turystycznego. Dotyczy zadania publicznego pn. Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

Doumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr PROT 03 09 2021

Zał 1_FORMULARZ OFERTY

Zał 2_oswiadczenie-o-doswiadczeniu

Zał 3_ Oświadczenie o braku powiązań _szkolenie wirtualny rynek

Zał 4_ Klauzula antykorupcyjna_szkolenie wirtualny rynek

Zał 5_ Oświadczenie RODO_szkolenie wirtualny rynek

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.02/09/2021 z dnia 09.09.2021r. na organizację szkolenia z analizy i interpretacji danych rynkowych i wyników badań marketingowych oraz wysuwania z nich wniosków. Dotyczy zadania publicznego pn. Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

Doumentacja do pobrania:

01_Zapytanie ofertowe nr PROT 02 09 2021

Zał 1_FORMULARZ OFERTY

Zał 2_oswiadczenie-o-doswiadczeniu

Zał 3_ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych_szkolenie badania

Zał 4_ Klauzula antykorupcyjna_szkolenie badania

Zał 5_ Oświadczenie RODO_szkolenie badania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/09/2021 z dnia 3.09.2021r. na wykonanie usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej z udziałem social influencerów na Karpackim Szlaku Architektury Drewnianej (4 wpisy blogerskie) w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”

Doumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr1_Formularz_oferty_Blog_Woodenarch

Załącznik nr2_Oświadczenie_o_posiadanym_doświadczeniu_Blog_Woodenarch

Załącznik nr3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_Blog_Woodenarch

Załącznik nr4_Klauzula_antykorupcyjna_Blog_Woodenarch

Załącznik nr5_Oświadczenie_RODO_Blog_Woodenarch

Informacja o wyborze oferty: Blog

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/08/2021 z dnia 20.08.2021 r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań jakościowych w ramach realizacji badań wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego w 2021 r.

Doumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Informacja o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą

Załącznik nr 4: Informacja na temat autorstwa recenzowanych publikacji prezentujących wyniki analiz jakościowych w j. polskim lub obcym specjalisty/specjalistów skierowanych do realizacji usługi

Załącznik nr 5: Oświadczenie RODO

Metodologia cyklicznych badań wizerunku turystycznego w województwie podkarpackim

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT./05/07/2021 z dnia 30.07.2021r. na usługę wymiany i produkcji 6 szt. tablic informacyjnych przy obiektach UNESCO z dnia 30 lipca 2021 r. w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”

Doumentacja do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr PROT.04/07/2021 na wykonanie i dostawę koszulek rowerowych w związku z realizacją  wydarzenia pn. I Festiwal Kultury Lasowiackiej – EtnoLas.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe-Koszulki-Etnolas

Mockup Koszulka Biała

Mockup Koszulka Czerwona

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 5 RODO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.03/07/2021 z dnia 12.07.2021 r.  na  wdrożenie dedykowanych działań w mediach społecznościowych (kampanii promocyjnej) w związku z realizacją zadania pn.: "Podkarpacka Platforma Turystyczna" finanowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr PROT03072021

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Strategia komunikacji social media

Załącznik nr 3 Formularz Oferty

Załącznik nr 4 Oświadczenie o doświadczeniu

Załącznik nr 5 Informacja o dysponowaniu wykwalifikowana kadrą

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 7 Klauzula antykorupcyjna

Zalącznik nr 8 Oświadczenie RODO

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr PROT.02/07/2021 na wykonanie i dostawę koszulek rowerowych w związku z realizacją  wydarzenia pn. I Festiwal Kultury Lasowiackiej – EtnoLas.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe-Koszulki-Etnolas

Mockup Koszulka Biała

Mockup Koszulka Czerwona

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 5 RODO

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/07/2021 z dnia 2.07.2021r. na  zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego (portalu: Podkarpacka Platforma Turystyczna) w związku z realizacją zadania pn.: "Podkarpacka Platforma Turystyczna" finanowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr PROT01072021

Załącznik 1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia PROT01072021

Załącznik 2_FORMULARZ OFERTY

Załącznik 3_ Informacja o dysponowaniu wykwalifikowana kadrą

Załącznik 4_ Wykaz zrealizowanych zadań

Załącznik 5_ Informacja nt. gotowości systemu

Załącznik 6_ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik 7_ Klauzula antykorupcyjna

Załącznik 8_ Oświadczenie RODO

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) w ramach rozeznania rynku  zaprasza specjalistów z obszaru geografii społeczno-ekonomicznej/ ekonomii/ socjologii do wyrażenia gotowości współpracy w zakresie opracowań metodologicznych i analiz danych pozwalających na uzyskanie wiedzy nt. stanu turystyki województwa podkarpackiego.

Ogłoszenie o naborze  

Zal 1_ Wzór zgłoszenia kandydata na opracowanie dokumentów metodologicznych z zakresu badań nad stanem turystyki województwa podkarpackiego

Zal 2_Wzór zgłoszenia kandydata na przeprowadzenie analizy danych uzyskanych w ramach badania ruchu turystycznego w woj. podkarpackim i innych badań nad stanem turystyki woj. podkarpackiego (w tym m.in. wizerunku turystycznego woj. podkarpackiego), w tym opracowanie całościowych raportów.

Zal 3_Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Zal 4_ Oświadczenie RODO

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.02/06/2021 z dnia 18.06.2021 r. na wykonanie usługi polegającej na pozycjonowaniu i przeprowadzeniu kampanii w Google Ads strony www Slow Rivers (www.slowrivers.pl) w związku z realizacją projektu pn.: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe_PROT02062021_Slowrivers

Zał.1__FORMULARZ_OFERTY_ZO_PROT02062021_Slowrivers

Zał.2 _OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_ZO_PROT02062021_SlowRivers

Zał.3_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_ZO_PROT02062021_Slowrivers

Zał.4_KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_ZO_PROT02062021_Slowrivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE_RODO_ZO_PROT02062021_Slowrivers

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/06/2021 z dnia 10.06.2021r. na wykonanie usługi stworzenia panoramicznych wirtualnych wizyt studyjnych  po obiektach znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”

Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie Ofertowe_wirtualne wizyty_studyjne_ nr PROT01062021

Zał.1-Formularz-Oferty-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.2-Doswiadczenie-Oferenta-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.3-Oświadczenie-o-braku-powiazan-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.4-Klauzula-Antykorupcyjna-wirtualne_wizyty_studyjne_woodenarch

Zał.-5-Oswiadczenie-Rodo-wirtuale_wizyty_studyjne_woodenarch

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/05/2021 z dnia 11.05.2021r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2021 roku.

Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_PROT_01052021_Badania ruchu turystycznego 2021

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z użyciem kwestionariusza
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości PKJPA/ESOMAR lub równorzędnego
Załącznik nr 5: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań związanych z turystyką
Załącznik nr 6: Informacja dot. dysponowania profesjonalną siecią ankieterów na terenie woj. podkarpackiego
Załącznik nr 7: Oświadczenie RODO
Metodologia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.03/05/2021  na organizację dwóch jednodniowych spływów kajakowych po rzece San na terenie województwa podkarpackiego z dnia 06.05.2021 r., w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2__spływy kajakowe

Zał.1_FORMULARZ OFERTY nr 2_spływy kajakowe

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_spływy kajakowe nr 2

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _spływy kajakowe nr 2

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_spływy kajakowe nr 2

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_spływy kajakowe nr2

 

 

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2021 r. na organizację dwóch jednodniowych spływów kajakowych po rzece San na terenie województwa podkarpackiego  zostało anulowane ze względu na punkt V.9 ww. zapytania wskazujący na możliwość unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.02/05/2021 na przeprowadzenie kampanii promocyjnej video z udziałem influencerów
z dnia 05.05.2021 r.,
w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_PROT02052021_Slowrivers

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_ZAMÓWIENIA_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.2_FORMULARZ_OFERTY_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.3_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.4_KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE_RODO_ZO_PROT02052021_Slowrivers

Informacja o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.05/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. wykonanie usługi realizacji 3 występów artystycznych (koncertów) w obiektach na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_Koncerty_Woodenroute

Zał.1. Szczegółowy-opis przedmiotu zamówienia_Koncerty_Woodenroute

Zał.2. Formularz Oferty_Koncerty_Woodenroute

Zał.3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i program dodatkowy_Koncerty_Woodenroute

Zał.4. Oświadczenie o braku powiązań_Koncerty_Woodenroute

Zał.5 Klauzula Antykorupcyjna_Koncerty_Woodenroute

Zał.6. Oświadczenie RODO_Koncerty_Woodenroute

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.04/04/2021z dnia 29.04.2021 r. wykonanie usługi realizacji kampanii promocyjnej video z udziałem social influencerów na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 1: SZCZEGÓŁOWY_OPIS_ZAMÓWIENIA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 2: FORMULARZ_OFERTY_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE_O_POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 5: KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE_RODO_VIDEO_WOODENROUTE

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROT.03/04/2021  na organizację dwóch jednodniowych spływów kajakowych po rzece San na terenie województwa podkarpackiego z dnia 23.04.2021 r., w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_spływy kajakowe

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_spływy kajakowe

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_spływy kajakowe

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _spływy kajakowe

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_spływy kajakowe

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_spływy kajakowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.04.2021 r. wykonanie usługi realizacji kampanii promocyjnej video z udziałem social influencerów na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 1: SZCZEGÓŁOWY_OPIS_ZAMÓWIENIA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 2: FORMULARZ_OFERTY_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE_O_POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIĄZAŃ_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 5: KLAUZULA_ANTYKORUPCYJNA_VIDEO_WOODENROUTE

Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE_RODO_VIDEO_WOODENROUTE

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8.04.2021 r. wykonanie usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej z udziałem social influencerów na Transgranicznym Szlaku Architektury Drewnianej polsko-ukraińskiego pogranicza (2 wpisy blogerskie) w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn.  „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 1: Formularz oferty _BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 2: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 4: KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_BLOG_Woodenroute
Załącznik nr 5: OŚWIADCZENIE RODO_BLOG_Woodenroute

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.03.2021 r. na realizację zadania: promocja w zagranicznych kanałach online w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.03.2021 promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 3_OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA -  promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE RODO - promocja w zagranicznych kanałach online

Załącznik nr 6_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - promocja w zagranicznych kanałach online

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.02.2021 r. na realizację usługi opracowania dokumentu zawierającego inwentaryzację 20 obiektów architektury drewnianej znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego (audyt) w związku z realizacją projektu pt.: „Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 1 FORMULARZ OFERTY inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 2 oświadczenie o posiadanym doświadczeniu_woodenarch

zał. nr 3 -oswiadczenie o braku powiazań -inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 4 klauzula antykorupcyjna - inwentaryzacja_woodenarch

zał. nr 5 oświadczenie RODO -inwentaryzacja_woodenarch

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2021 r. na realizację zadania: promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2021 PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY - PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 3_OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE RODO -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2020 r. na wykonanie przewodnika multimedialnego online  w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty” .
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE__wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_wykonanie przewodnika multimedialnego online

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8.12.2020 r. na wykonanie modernizacji strony internetowej Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn.  „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WWW_WoodenRoute

Zał. 1 FORMULARZ OFERTY_WWW_WoodenRoute

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_WWW_WoodenRoute

Zał.3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _WWW_WoodenRoute

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WWW_WoodenRoute

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_WWW_WoodenRoute

Informacja

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.11.2020r. na opracowanie i druk map w związku z realizacją projektu PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. "Odgłosy narury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty". Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE__opracowanie i druk map

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_opracowanie i druk map

Zał.2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĽZAŃ__opracowanie i druk map

Zał.3_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA__opracowanie i druk map

Zał.4_OŚWIADCZENIE RODO__opracowanie i druk map

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.10.2020r. na usługę ekspercką ds. nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. Karpacki Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.3_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.4_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.5_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.6_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENARCH_usługa ekspercka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.09.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WOODENARCH

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_WOODENARCH

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENARCH

<

Śledź nasz instagram