Przyłącz się do PROT | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Przyłącz się do PROT

Głównym zadaniem PROT jest wzmocnienie wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Prowadzone są działania służące odkrywaniu i rozwojowi nowych produktów turystycznych, rozbudowie systemu informacji turystycznej, integracji środowisk turystycznych, koordynowaniu działań w zakresie planowania imprez turystycznych. PROT inicjuje, opiniuje i wspomaga plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu.

Cele te realizujemy m.in. poprzez:

 • Organizację działań promocyjnych w kraju i za granicą;
 • Wydawanie folderów i informatorów o atrakcjach i produktach turystycznych;
 • Organizację szkoleń, kursów, konferencji;
 • Współpracę z mediami;
 • Rozwijanie Podkarpackiego Systemu Informacji i Promocji Turystyki;
 • Zorganizowanie świadczenia usług w zakresie informacji turystycznej.
   

Jakie korzyści przynosi członkostwo w PROT?

 • Możliwość udziału w imprezach targowych organizowanych przez PROT /rabaty/;
 • Bezpłatny udział w giełdach turystycznych w regionie i imprezach w regionach partnerskich;
 • Nieodpłatna promocja w sieci informacji turystycznej w kraju;
 • Nieodpłatna promocja w Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej za granicą oraz polskich placówkach zagranicznych i polonijnych, współpracujących z PROT;
 • Preferencje w programach wizyt studyjnych dziennikarzy;
 • Priorytet w publikacjach prasowych inicjowanych przez PROT;
 • Zniżkowy lub bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez PROT;
 • Preferencje w prezentacji na stronie internetowej PROT;
 • Bezpłatny link ze strony internetowej PROT.
   

Gdzie szukać informacji?

Informacji udziela Biuro PROT
ul. Grunwaldzka 2,
35-068 Rzeszów

tel. 17 852 00 09, 
e-mail: prot@podkarpackie.travel

www.podkarpackie.travel

 

Do pobrania: 

Składki Członkowskie
   

Deklaracja Przystąpienia

 
 

Śledź nasz instagram