Szlak Architektury Drewnianej | Szlaki | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Szlak architektury drewnianej na terenie województwa podkarpackiego to 9 tras o łącznej długości 1202 km. Na szlaku znajduje się 127 obiektów architektury drewnianej.

Szlak architektury drewnianej na terenie województwa podkarpackiego to 9 tras o łącznej długości 1202 km., na szlaku znajduje się 127 obiektów architektury drewnianej. Obejrzeć można m.in.: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, dworki i pałace. Na szczególna uwagę zasługują perły architektury drewnianej, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO: kościół w Haczowie, pochodzący z XV w.; zespół plebański w Bliznem z kościołem drewnianym z XVI w. z polichromią przedstawiającą unikatową tzw. biblię plebejską; cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Smolniku; zespół cerkiewny – cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku; Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu; zespół cerkiewny - cerkiew parafialna pw. Św. Paraskewy w Radrużu. 

Długość trasy: 1202 km

Przeczytaj więcej o Szlaku Architektury Drewnianej