Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej | Szlaki | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Podkarpacki Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej eksponuje najbardziej znaczące wydarzenia rozgrywające się na Podkarpaciu w latach 1914–1915.

Główna trasa szlaku prowadzi od granicy województwa małopolskiego przez podkarpackie, aż po granicę z województwem lubelskim. Przechodzi on przez miejsca, w których pozostało wiele śladów I wojny światowej. Wśród obiektów trasy znajdują się cmentarze wojskowe czy pozostałości fortyfikacji.

Do najbardziej interesujących metropolii należą te, znajdujące się w okolicy Jarosławia, Sieniawy, ale także w okolicach Przemyśla, Lubaczowa czy Horyńca-Zdroju. Trasa szlaku przebiega przez ważne garnizonowe miasta – Rzeszów, Jarosław czy wspomniany wcześniej Przemyśl, w których zachowało się wiele zabytkowych budynków koszarowych. Najważniejszym z nich, z perspektywy I wojny światowej, z racji usytuowania w nim obiektów słynnej twierdzy i wagi toczonych o nią bitew, a także ze względu na bogactwo zabytków i muzeów jest Przemyśl.Podróżując Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej można podziwiać także najsłynniejsze rezydencje magnackie, średniowieczne osady i grodziska, jak również zabytki Szlaku Architektury Drewnianej.

Nie należy zapominać, że proponowany szlak wskazuje tylko na niektóre, wybrane miejsca województwa podkarpackiego, natomiast działania I wojny światowej miały miejsce także na innych, nie objętych trasą szlaku regionach – zwłaszcza na łuku Karpat w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Szczególnie ważne dla losu Europy były bowiem bitwy m.in. na Przełęczy Dukielskiej i Przełęczy Łupkowskiej.

Więcej informacji o Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w bezpłatnym informatorze-przewodniku wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: Szlak frontu Wschodniego I Wojny Światowej (Rzeszów 2012).

Przeczytaj więcej o Szlaku Frontu Wschodniego

Długość trasy: ok. 440 km