Szlak Ikon Doliny Sanu i Doliny Osławy | Szlaki | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kulturowy „Szlak Ikon” prowadzi śladami dawnych cerkwi, które obecnie są użytkowane przez różne wyznania.

Regiony Podkarpacia, zwłaszcza Bieszczady i Beskid Niski to tereny o szczególnym bogactwie drewnianej architektury sakralnej. Ze względu na przedwojenną różnorodność narodowo-wyznaniową terenów pogranicza wschodniego zachowały się tu ciekawe i cenne obiekty greckokatolickiego kultu religijnego m.in. Łemków i Bojków.

Elementem spajającym obszar greckokatolickiego krajobrazu kulturowo-religijnego Podkarpacia stanowi ikona, toteż właśnie ona reprezentuje proponowane turystom szlaki: Szlak Ikon Doliną Sanu oraz Szlak Ikon Doliną Osławy.

 

Szlak Ikon Dolina Sanu

Szlak biegnie Doliną Sanu, został oznakowany na niebiesko i prowadzi z Sanoka do Ulucza do jednej z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Łączna długość szlaku wynosi 70 km.

Przebieg trasy: Sanok - wystawa ikon w Muzeum Historycznym (0 km) – Sanok - Katedra - Prawosławna cerkiew katedralna pw. Trójcy Św. (0,1 km) – Sanok- Skansen -Muzeum Budownictwa Ludowego prezentujący kul­tu­rę pol­sko­-u­kra­iń­skie­go po­gra­ni­cza grup et­nogra­ficz­nych Boj­ków, Łem­ków, Po­gó­rzan i Do­li­nian (1,2 km) – Międzybrodzie - dawna, murowana cerkiew greckokatolicka pw. Trójcy Świętej (4 km) – Trepcza - Dawna cerkiew filialna, greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (9 km) – Mrzygłód - dawna murowana cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (15 km) – Hłomcza - Drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Soboru NMP (17 km) – Dobra Szlachecka - dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja (19 km) – Ulucz - dawna cerkiew pw. Wniebostąpienia Pańskiego (25 km) – Witryłów - cerkiew drewniana filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła  (28 km) – Łodzina - cerkiew (35 km) – Hłomcza - drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru NMP (38 km)  – Tyrawa Solna - drewniana cerkiew pw. Jana Chciciela (43 km) – Siemuszowa - dewniana filialna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z 1841 r.  (47 km) – Tyrawa Wołoska - barokowy kościół (52 km) – Hołuczków - dawna cerkiew gr.-kat. p.w. św. Paraskiewy (54 km) – Wujskie - Kościół parafialny p.w. św. Kosmy i Damiana (60 km) – Olchowce - dawna cerkiew parafialna Wniebostąpienia Pańskiego (69km) – Sanok (70 km)

 

Szlak Ikon Dolina Osławy

Szlak ikon doliny Osławy jest dostępny dla zmotoryzowanych i ceniących sobie piesze wędrówki turystów. Wiedzie on przez kilkanaście miejscowości, w których zachowały się nieliczne i bardzo cenne zabytki architektury sakralnej.

Przebieg trasy: Lesko - Zamek Kmitów, synagoga, kirkut (0 km) ­ – Zagórz -  cerkiew parafialna obrządku greckokatolickiego pod wezwaniem Św. Michała,  ruiny klasztoru Karmelitów Bosych (10 km) – Morochów - cerkiew prawosławna (20 km) – Mokre - cerkiew grecko-katolicka (22 km) – Szczawne - cerkiew prawosławna (32 km) – Rzepedź - cerkiew greckokatolicka (37 km) – Komańcza - cerkiew prawosławna (styl łemkowski), klasztor Sióstr Nazaretanek miejsce internowania w latach 1955–1956 ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, prywatna kolekcja strojów łemkowskich p. Darii Boiwki (43 km) – Radoszyce - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka (47 km) – Smolnik - cerkiew greckokatolicka (56 km) – Majdan - stacja bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej i izba muzealna (63 km) – Cisna - galerie bieszczadzkich artystów (65 km) – Kołonice - rezerwat „Cisy na Górze Jawor” (72 km) – Baligród - cerkiew greckokatolicka, Ekomuzeum „W ogniu bieszczadzkiej kuźni”  (86 km) – Hoczew - Prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego (99 km) – Lesko (106 km)

Długość trasy: 176 km